INFORMACE PRO DLUŽNÍKY:

 

Kontaktoval Vás pracovník naší společnosti nebo jste obdrželi výzvu k úhradě?

 

Váš dluh je nyní spravován naší společností, z tohoto důvodu je zbytečné kontaktovat věřitele.

Všechny dotazy od této chvíle řešte výhradně s námi.

 

Vaše platby poukazujte na číslo účtu 8752761001/5500, vedené u Raiffeisenbank a.s., nezapomeňte uvést vždy!!  variabilní symbol uvedený na výzvě nebo přidělený naším pracovníkem.