Vymáhání a odkup pohledávek

 

Nabízíme Vám profesionální služby v oblasti vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou.

 

K vymožení pohledávek využíváme osvědčené terénní pracovníky,

profesionály v oblastech financí i právních služeb, praxí prověřené exekutorské úřady.

Naše odměna je vyjádřena v procentech a její výše vychází z množství a velikosti vymáhaných pohledávek.